Dari Jarir r.a katanya:”Aku berjanji kepada Rasulullah s.a.w akan setia dan patuh dan memberi nasihat kepada setiap orang muslim. Lalu beliau bersabda kepadaku:”Lakukanlah sekuasamu.”
Dari Ibnu Abbas r.a katanya:”Kalaulah orang ramai mengurangi dari sepertiga harta yang diwasiatkan mereka menjadi seperempat alangkah baiknya, kerana Rasulullah s.a.w pernah bersabda:”Sepertiga itu sudah cukup banyak.”
Dari Abdullah bin Umar r.a katanya:”Kami melakukan bai’at dengan Rasulullah s.a.w untuk patuh dan setia. Lalu nabi s.a.w bersabda:”Ucapkanlah!” Lalu aku berbai’at sesuai dengan kesanggupanku.”

hadith 4
Search